விளக்குவிளக்கு

விளக்கு நிகழ்ச்சிகள், காணொளிகள், புகைப்படங்கள்

2020

2020 விருது வழங்கும் விழா – சனவரி 08, 2022

நிகழ்ச்சி புகைப்படங்கள்
நிகழ்ச்சி புகைப்படங்கள்

   வரவேற்புரை – அ. வெற்றிவேல், விளக்கு அறிமுகம் – சேகர் சுவாமிநாதன், கவிதையிசைப் பாடல்கள் - ரவி சுப்ரமணியன், விருதுகள் வழங்கல், நன்றி நவிலல்

சுகிர்தராணியின் படைப்புகள் மீதான திறனாய்வுகள்

   கவிஞர் லிபி ஆரண்யா.

   எழுத்தாளர் பிரேமா ரேவதி.

   எழுத்தாளர் பா. ஆனந்தகுமார்.

   விருது ஏற்புரை – கவிஞர் சுகிர்தராணி.

ஸ்டாலின் ராஜாங்கத்தின் படைப்புகள் மீதான திறனாய்வுகள்

   பேராசிரியர் அழகரசன்.

   எழுத்தாளர் மருதன்.

   பேராசிரியர் ஜெ. பாலசுப்பிரமணியன்.

   விருது ஏற்புரை – பேராசிரியர் ஸ்டாலின் ராஜாங்கம்.